ติดต่อ

สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
Association for University Social Engagement Thailand (EnT)

สอบถามข้อมูล

สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
Association for University Social Engagement Thailand (EnT)

ที่อยู่

วิจิตรภาคียสถาน 55/33 หมู่บ้านเมืองทองธานี โครงการ 5 ซอย 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หมายเลขติดต่อ

อีเมล

Scroll to Top