เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 48

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 48

สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ EnT เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 48  

เรื่อง “10 ปี การพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม: ประสบการณ์ตรงจาก 4 มหาวิทยาลัยและสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” 

วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567  เวลา 9.40 – 12.10 น. 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9 ขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม สู่ความยั่งยืน

(The 9th Engagement Thailand Annual Conference 2024: Driving Society Engagement Innovation toward Sustainability) ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Link: https://www.facebook.com/share/v/xWDSCVYRhVFyow6r/?mibextid=NoJtEM

Scroll to Top