เสวนาวิชาการ

กิจกรรมการเสวนาวิชาการภายในประเทศ

FMS มรภ.นครราชสีมา จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การนำผลงานวิจัยเข้าสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการด้านการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ”

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

FMS มรภ.นครราชสีมา จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การนำผลงานวิจัยเข้าสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการด้านการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ” Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 43 เรื่อง นำเสนอผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 43 เรื่อง นำเสนอผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 41 เรื่อง นำเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม – ภาคกลาง

วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2566

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 41 เรื่อง นำเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม – ภาคกลาง Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 40 เรื่อง นำเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม – ภาคเหนือ/ภาคกลาง

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 40 เรื่อง นำเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม – ภาคเหนือ/ภาคกลาง Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 39 เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม – Copy

วันที่ 3 สิงหาคม 2566

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 39 เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม – Copy Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 37 เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 37 เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 36 เรื่อง อบรมการเขียนผลงานวิชาการรับใช้สังคมและผลงานวิจัยเชิงพื้นที่

ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2566

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 36 เรื่อง อบรมการเขียนผลงานวิชาการรับใช้สังคมและผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 35 เรื่อง การยกระดับบุคลากรเป็นผู้นำในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถชุมชนฯ

วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 35 เรื่อง การยกระดับบุคลากรเป็นผู้นำในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถชุมชนฯ Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 34 เรื่อง การเตรียมยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 34 เรื่อง การเตรียมยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคม Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 33 เรื่อง โครงการต้นแบบอาจารย์พชรราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 33 เรื่อง โครงการต้นแบบอาจารย์พชรราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น Read More »

Scroll to Top