โหมโรง พลังปัญญาแดนใต้: พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ฯ

ขอเชิญส่งผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ในงาน Australia Engagement 2023

วันที่ 17 มิถุนายน 2565

สมาคม EnT ร่วมกับ มทร.ศรีวิชัย ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ EnT’8
ได้จัดกิจกรรม “โหมโรง พลังปัญญาแดนใต้: พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อม สร้างการรับรู้และการสื่อสาร”

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

Scroll to Top