Mr.Addpager Allweb

FMS มรภ.นครราชสีมา จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การนำผลงานวิจัยเข้าสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการด้านการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ”

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

FMS มรภ.นครราชสีมา จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การนำผลงานวิจัยเข้าสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการด้านการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ” Read More »

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการทำงานวิชาการเพื่อสังคม “Engage Live 2024 : Innovating Practices”

ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2567

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการทำงานวิชาการเพื่อสังคม “Engage Live 2024 : Innovating Practices” Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 43 เรื่อง นำเสนอผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 43 เรื่อง นำเสนอผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม Read More »

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Engage Live 2024 ณ สหราชอาณาจักร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Engage Live 2024 ณ สหราชอาณาจักร Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 41 เรื่อง นำเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม – ภาคกลาง

วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2566

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 41 เรื่อง นำเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม – ภาคกลาง Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 40 เรื่อง นำเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม – ภาคเหนือ/ภาคกลาง

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 40 เรื่อง นำเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม – ภาคเหนือ/ภาคกลาง Read More »

Scroll to Top