การจัดประชุมสมาคมอาสาสมัครระหว่างประเทศ ระดับเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 16

การจัดประชุมสมาคมอาสาสมัครระหว่างประเทศ ระดับเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 16

เรื่อง : (The 16th IAVE Asia Pacific Regional Volunteer Conference)

ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2562

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เอกสารเผยแพร่ : [โครงการ] , [ตารางกิจกรรม] , [ธีมของงาน]

Scroll to Top