ประชุมวิชาการนานาชาติ

กิจกรรมการประชุมวิชาการต่างๆ ในระดับนานาชาติ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการทำงานวิชาการเพื่อสังคม “Engage Live 2024 : Innovating Practices”

ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2567

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการทำงานวิชาการเพื่อสังคม “Engage Live 2024 : Innovating Practices” Read More »

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Engage Live 2024 ณ สหราชอาณาจักร

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Engage Live 2024 ณ สหราชอาณาจักร Read More »

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF ของ Advance HE

ระหว่างวันที่ 1 – 8 กรกฎาคม 2566

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF ของ Advance HE Read More »

ร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ หัวข้อ Engage Festival 2020 ของ NCCPE ประเทศสหราชอาณาจักร

Engage Festival 2020 : Engagement, Innovation and Change

ร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ หัวข้อ Engage Festival 2020 ของ NCCPE ประเทศสหราชอาณาจักร Read More »

กรณีตัวอย่างตัวชี้วัดการทำงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันในต่างประเทศ

วันที่ 14 ตุลาคม 2562

กรณีตัวอย่างตัวชี้วัดการทำงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันในต่างประเทศ Read More »

การจัดประชุมสมาคมอาสาสมัครระหว่างประเทศ ระดับเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 16

ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2562

การจัดประชุมสมาคมอาสาสมัครระหว่างประเทศ ระดับเอเชีย แปซิฟิก ครั้งที่ 16 Read More »

Scroll to Top