ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและร่วมไว้อาลัย
ต่อท่านนายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและร่วมไว้อาลัยกับครอบครัว
ต่อท่านนายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

ที่ได้ถึงแก่อนิจกรรมในวันที่ 30 กันยายน 2566

ด้วยความอาลัยอย่างยิ่ง
คณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

Scroll to Top