FMS มรภ.นครราชสีมา จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การนำผลงานวิจัยเข้าสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการด้านการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ”

FMS มรภ.นครราชสีมา จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การนำผลงานวิจัยเข้าสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการด้านการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย รองศาสตราจารย์ เนตรชนก บัวนาค รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสัมพันธ์ 

ได้จัดหนุนเสริมคณาจารย์ให้สามารถนำผลงานวิจัยเข้าสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการด้านการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ภายใต้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำผลงานวิจัยเข้าสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการด้านการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ อุปนายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เป็นผู้บรรยายและผู้วิพากย์ผลงานวิชาการด้านการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการนำผลงานวิจัยเข้าสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการด้านการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

จึงใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำผลงานวิจัยเข้าสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการด้านการรับใช้ท้องถิ่นและสังคม” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เข้าร่วมงานได้ภายใน วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

สนใจเข้าร่วมอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ระบบ Zoom https://rebrand.ly/EnT_UK24

โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code
หรืออลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/CA81deeoxqSP6e2e7

บันทึกการเสวนาวิชาการ EnT ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มรภ. นครราชสีมา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

https://zoom.us/rec/share/aKtmJl-FGjshGULB0lZ5SD1oYtk69IbI9lTN71-M6_h78frHBXV7EqGjJ-TJoMLX.BXeMbW-Xctbp9Lpf?startTime=1708305838000
Passcode: Zg#Qs0Ug

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
ฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสัมพันธ์
โทร 044-009009 ต่อ 2215

รองศาสตราจารย์ เนตรชนก บัวนาค
โทร 098-9163996

Scroll to Top