สวัสดีปีใหม่ 2565 ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมฯ

สวัสดีปีใหม่ 2565 ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมฯ

วันที่ 30 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการบริหารสมาคม EnT นำโดย

  • ท่านอุปนายกสมาคม EnT ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
  • ท่านเลขานุการสมาคม EnT รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
  • กรรมการบริหารสมาคม EnT ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร
  • นายทะเบียนสมาคม EnT ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์

เป็นตัวแทนสมาชิก กราบขอพรและสวัสดีปีใหม่ ท่านนายกสมาคม EnT ท่านศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

Scroll to Top