ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมในงาน Australia Engagement 2023

ขอเชิญส่งผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ในงาน Australia Engagement 2023

Engaged Universities – The Next 20 Years
As Engagement Australia (EA) proudly celebrates its twenty-year history in 2023, this year’s flagship EA international conference considers what will be the function of universities shaped by a new Accord?

During a time when our society is facing challenges that demand the questioning of dominant values and established ways of being, a reinvigoration of the purpose and function of Australian universities is happening.

Supported through the Accord process, Australia is collectively re-imagining the purpose of higher education where community engagement and work for the public good is front and centre.

For more information about our 2023 conference, including links to register to receive the early bird rate, please visit our Engagement Australia Conference 2023 section.

ข้อมูลเพิ่มเติม :

https://engagementaustralia.org.au/…/engagement…/

Scroll to Top