เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 41 เรื่อง นำเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม – ภาคกลาง

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 41

เรื่อง นำเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม – ภาคกลาง

วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

เสวนาในรูปแบบออนไลน์

รับชมย้อนหลัง
https://drive.google.com/file/d/12fqlhvjpOWMQsQdRZuvzXOr-X01SSBQ8/view?usp=sharing

Scroll to Top