โครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563

ติดต่อ คุณจิราภรณ์ โทร : 02 579 7435 ต่อ 3611

www.arda.or.th/personnel_data5.php

Scroll to Top