เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2563

เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม รอบที่ 1 ประจำปี 2563

เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม แบบเปิด (open innovation) รอบที่ 1 ประจำปี 2563 สำหรับท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนยื่นข้อเสนอ

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 02 – 017 5555 ต่อฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

อีเมล: social@nia.or.th

Scroll to Top