เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1

เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคมเอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

Scroll to Top