เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคมเอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 2

เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคมเอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00น.

Scroll to Top