เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 5 เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคมเอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 5

เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคมเอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00น.

Scroll to Top