เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 6 เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคมเอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 6

เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคมเอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00น.

Scroll to Top