การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ ครั้งที่ 7/2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 16:30 น.

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 7/2565

เพื่อสรุปกิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมาประกอบด้วย

  • การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 2022 Engagement Australia Conference (NCCPE)
  • การดำเนินงานวิชาการร่วมกับ Carnegie
  • พิจารณาเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการ Engagement Thailand ครั้ง 9 ปี 2566 คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • การสรุปผลการเสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 6 เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565
Scroll to Top