เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 10 เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคมเอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 10

เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคมเอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00น.

https://1drv.ms/v/s!AqbtYjlN-i7AsDmDavOj2BrK5aH0?e=HmKcfs

Scroll to Top