เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 11 เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคมเอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 11

เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคมเอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00น.

https://1drv.ms/v/s!AqbtYjlN-i7AsFKJtOmBlb-XhM2e?e=6ejunY

Scroll to Top