เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 19 เรื่อง ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 19

เรื่อง ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. 2564

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00น.

Join Zoom Meeting
https://psu-th.zoom.us/j/99883066222
Meeting ID: 998 8306 6222

รับชมย้อนหลัง
https://qr.page/g/5mUoRtz9PEC

Scroll to Top