สวัสดีปีใหม่ 2566 ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมฯ

สวัสดีปีใหม่ 2566 ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมฯ

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น.

คณะกรรมการบริหารสมาคม EnT นำโดยท่านเลขานุการสมาคม EnT (รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์) เป็นตัวแทนคณะกรรมการ และสมาชิกกราบขอพรและสวัสดีปีใหม่ท่านนายกสมาคม EnT ท่านศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

ณ วิจิตภาคียสถาน และผ่านช่องทาง Zoom

Scroll to Top