ประชุมวิชาการ ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ประชุมทางวิชาการด้านมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมและพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย

ขอเรียนเชิญสมาชิกและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และพัฒนาความร่วมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ระหว่างวันที่ 19 – 26 พฤศจิกายน 2565

Scroll to Top