ร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ หัวข้อ Engage Festival 2020 ของ NCCPE ประเทศสหราชอาณาจักร

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ของ NCCPE ประเทศสหราชอาณาจักร หัวข้อ Engage Festival 2020 : Engagement, Innovation and Change

ระหว่างวันที่ 30 พย – 4 ธันวาคม 2563 

ตามรายละเอียดในลิงค์นี้ https://www.publicengagement.ac.uk/engage-2020

Scroll to Top