ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการต้นแบบอาจารย์ เพชรราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการต้นแบบอาจารย์ เพชรราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565

ช่องทางผ่าน Zoom
Meeting ID : 937 9143 6930
Passcode : 266838

Scroll to Top