ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF ของ Advance HE

ขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมวิชาการ

เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF ของ Advance HE และการศึกษาดูงานด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ณ ประเทศสหราชอาณาจักร

ระหว่างวันที่ 1 – 8 กรกฎาคม 2566

Scroll to Top