เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 24 เรื่อง การจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 24

เรื่อง การจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และภาคี

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น.

วิทยากรโดย
รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังค

ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐ

ผศ.ดร.กัลยา จำปาทอง มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทร. 032-708608, 095-1642920

หากคุณคือบุคลากรที่ทำงานสายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยห้ามพลาด กิจกรรมดีดี ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

รับชมย้อนหลัง
https://fb.watch/jnC7dYPjrs/?mibextid=SDPelY

Scroll to Top