กรณีตัวอย่างตัวชี้วัดการทำงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันในต่างประเทศ

กรณีตัวอย่างตัวชี้วัดการทำงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันในต่างประเทศ

รวบรวมผลการค้นคว้าไว้ในหนังสือ “กรณีตัวอย่างตัวชี้วัดการทำงานวิชาการเพื่อสังคมระดับสถาบันในต่างประเทศ” เล่มนี้
โดยประกอบด้วยข้อมูลของ U-Multirank และ QS World University Ranking ซึ่งครอบคลุมการประเมินผลมหาวิทยาลัยในหลายประเทศ รวมถึงการประเมินผลเฉพาะภายในประเทศอีก 4 ตัวอย่าง คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย

ดาวน์โหลดไฟล์ [รูปเล่ม]

Scroll to Top