เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 7 เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคมเอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 7

เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคมเอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00น.

Scroll to Top