เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 12 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. ปี 2564 และการเตรียมร่างเอกสาร

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 12

เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. ปี 2564 และการเตรียมร่างเอกสารผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00น.

Scroll to Top