เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 15 เรื่อง ประสบการณ์เตรียมเอกสารเอกสาร

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 15

เรื่อง ประสบการณ์เตรียมเอกสารเอกสาร “ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมร่างที่ 2”

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

Scroll to Top