อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การเตรียมผลงานและเอกสารเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-16.30น.

Scroll to Top