เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 16 เรื่อง ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 16

เรื่อง ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. 2564

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

รับชมย้อนหลัง
https://www.youtube.com/embed/gRGFbpZY09c?feature=oembed

Scroll to Top