เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 17 เรื่อง การติดตามการเตรียมเอกสารผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 17

เรื่อง การติดตามการเตรียมเอกสารผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.

ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
ID: 963 8299 5904

ลงทะเบียนได้ที่
https://qr.page/g/5mUoRtz9PEC

Scroll to Top