เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 21 เรื่อง การพัฒนาผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 21

เรื่อง การพัฒนาผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

จัดโดย Engagement Thailand ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และภาคี

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

Scroll to Top