เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 22 เรื่อง การวิจัยและพัฒนาวิชาการรับใช้สังคมและท้องถิ่น

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 22

เรื่อง การวิจัยและพัฒนาวิชาการรับใช้สังคมและท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่

วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

รับชมย้อนหลัง
https://drive.google.com/drive/folders/1p5eMAysZbSVoZohKLbUhm_G3IxBTODik?usp=sharing

Scroll to Top