เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 31 เรื่อง การจัดทำผลงานรับใชท้องถิ่นและสังคมให้มีคุณภาพ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 31

เรื่อง การจัดทำผลงานรับใชท้องถิ่นและสังคมให้มีคุณภาพ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 -16.00 น.

เสวนาในรูปแบบออนไลน์

รับชมย้อนหลัง
https://youtu.be/7TC4ggfhcBw

Scroll to Top