เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 32 เรื่อง โครงการเทคนิคการทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 32

เรื่อง โครงการเทคนิคการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ แนวทางการเขียนผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 -12.00 น.

เสวนาในรูปแบบออนไลน์

รับชมย้อนหลัง
https://drive.google.com/drive/folders/1Ebur74vCmjC5BEj9REwGNixq2iJYEziH?usp=share_link

Scroll to Top