เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 33 เรื่อง โครงการต้นแบบอาจารย์พชรราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 33

เรื่อง โครงการต้นแบบอาจารย์พชรราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

จัดโดย
สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.

เสวนาในรูปแบบออนไลน์

รับชมย้อนหลัง
https://drive.google.com/file/d/1x2dChsbnCnbv3td3ZBLUlV0p4ZR72lVK/view?usp=sharing

Scroll to Top