เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 34 เรื่อง การเตรียมยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 34

เรื่อง การเตรียมยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

จัดโดย
สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น.

เสวนาในรูปแบบออนไลน์

รับชมย้อนหลัง
https://drive.google.com/drive/folders/17VXMHGS8FyO_zU4k_v2-TsTqd6nHB3wl?usp=sharing

Scroll to Top