เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 35 เรื่อง การยกระดับบุคลากรเป็นผู้นำในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถชุมชนฯ

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 35

เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรยกระดับบุคลากรเป็นผู้นำ ในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถชุมชนและสถานประกอบการ

จัดโดย
สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

เสวนาในรูปแบบออนไลน์

รับชมย้อนหลัง
https://drive.google.com/file/d/1Xx6B4cKIxvKigeA7MscQbVAmSUGDgGDR/view?usp=drive_link

Scroll to Top