เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 37 เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 37

เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม 

จัดโดย
สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมร่วมกับ มรภ. อุดรธานี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ ห้อง Active learning ชั้น 4 โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุย

เสวนาในรูปแบบออนไลน์

รับชมย้อนหลัง
https://drive.google.com/drive/folders/1sHbYQnl_elb5j4erTkizgFU9Szrl4M3a

Scroll to Top