เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 39 เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม – Copy

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 39

เรื่อง นำเสนอผลงานรับใช้สังคมและท้องถิ่น – ภาคอีสาน

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เสวนาในรูปแบบออนไลน์

รับชมย้อนหลัง
https://drive.google.com/file/d/1E54BE-7dnvXFfF8tjIFtv6zVvfcHj_3o/view?usp=sharing

Scroll to Top