เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 40 เรื่อง นำเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม – ภาคเหนือ/ภาคกลาง

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 40

เรื่อง นำเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม – ภาคเหนือ/ภาคกลาง

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

เสวนาในรูปแบบออนไลน์

รับชมย้อนหลัง
https://drive.google.com/file/d/1NMIou_yLTDqx180-jZs2ELKWHWxj7LST/view?usp=sharing

Scroll to Top