Mr.Addpager Allweb

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 39 เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม – Copy

วันที่ 3 สิงหาคม 2566

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 39 เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม – Copy Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 37 เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 37 เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 36 เรื่อง อบรมการเขียนผลงานวิชาการรับใช้สังคมและผลงานวิจัยเชิงพื้นที่

ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2566

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 36 เรื่อง อบรมการเขียนผลงานวิชาการรับใช้สังคมและผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 35 เรื่อง การยกระดับบุคลากรเป็นผู้นำในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถชุมชนฯ

วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 35 เรื่อง การยกระดับบุคลากรเป็นผู้นำในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถชุมชนฯ Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 34 เรื่อง การเตรียมยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 34 เรื่อง การเตรียมยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคม Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 33 เรื่อง โครงการต้นแบบอาจารย์พชรราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 33 เรื่อง โครงการต้นแบบอาจารย์พชรราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 32 เรื่อง โครงการเทคนิคการทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

อังคารที่ 25 เมษายน 2566

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 32 เรื่อง โครงการเทคนิคการทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 31 เรื่อง การจัดทำผลงานรับใชท้องถิ่นและสังคมให้มีคุณภาพ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 31 เรื่อง การจัดทำผลงานรับใชท้องถิ่นและสังคมให้มีคุณภาพ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564 Read More »

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 30 เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิจัยรับใช้สังคม

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 30 เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิจัยรับใช้สังคม Read More »

Scroll to Top